Dil Seçiniz
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Karbon Ayak İzi

Karbon Ayak İzi


Karbon Ayak İzi ve Karbon Ticareti Eğitimi

 

Eğitmen Hakkında:

 

Banu Sınmaz Kırtman

1981 İstanbul doğumlu evil ve 1 çocuk annesidir. Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze Teknoloji Üniversitesi Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Türkiye, Irak, Libya, Türkmenistan da su, atıksu temini, projelendirmesi, arıtma tesisleri tasarımı, yapımı , İşletmesi, atıksu geri kazanımı, gri su arıtma, deniz suyundan içme suyu eldesi  konularında çalışmıştır. Biyokütle enerji tesisleri, atık bertarafı , atık geri kazanımı konularında çalışmıştır. Dünya bankası, UNDP kuruluşlarının projelerinde yer almıştır. Son yıllarda karbon ticareti, danışmanlık, sürdürülebilirlik konularında çalışmalarını yürütmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak firması olan ANÇET Antalya Çevre Tarım Hayvancılık Tic.A.Ş. firmasında görev yapmaktadır.

 

Eğitimin Programı İçeriği:

 

KARBON PİYASALARI

Türkiye, her ne kadar Kyoto Protokolü’nün emisyon ticaretine konu olan esneklik mekanizmalarından yararlanamıyor; ancak bu mekanizmalardan bağımsız olarak işleyen, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde kurulmuş Gönüllü Karbon Piyasası’na yönelik projeler 2005 yılından beri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Bu kapsamda son dönemlerde oldukça sık duyduğumuz kavramlar karbon ticareti, karbon piyasaları, karbon ayak izi hesaplama , doğrulama, sınırda karbon düzenlenmesi gibi kavramlar oldu. Bu eğitimin amacı sıkça duymaya başladığımız bu kavramlara biraz daha yakından bakmak ve ne olduğunu doğru bir şekilde ortaya koymaktır.

KARBON AYAK İZİ

Karbon ayak izi hesaplama, bir organizasyonun, ürünün veya faaliyetin sera gazı emisyonlarını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, organizasyonların çevresel sürdürülebilirlik performansını değerlendirmelerine, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmelerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

 

TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜ KARBON PİYASALARI

Mevcut durum itibariyle, Türkiye’de gerçekleştirilen projelerin tamamı Gönüllü Karbon Piyasasında işlem

görmektedir.

 

GÖNÜLLÜ KARBON PİYASALARI

Gönüllü Karbon Piyasaları; hükümetlerin iklim değişikliği ile mücadele hedefleri ve politikalarından bağımsız olarak geliştirilmiş, iş dünyasından, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bireylere kadar ilgili her kesimin karbon denkleştirme maksadıyla katılım sağlayabileceği niteliğe sahiptir. İklim değişikliği ve etkileri konusunda artan kamuoyu bilinci ve karbon denkleştirmenin güvenilir bir önlem stratejisi olduğu gerçeğinin kabul görmesi bu piyasaların son yıllarda hızla gelişmesini sağlamıştır. Bu piyasada ticareti yapılan emisyon sertifikalarına Gönüllü Emisyon Azaltım (Voluntary Emission Reduction- VER) sertifikası adı verilmektedir. Faaliyetleri çerçevesinde oluşturdukları sera gazı emisyonlarını dengelemek isteyen firmalar emisyon miktarlarını hesaplayarak bu emisyonlarını azaltmak ve dengelemek için emisyon azaltımı sağlayan projelerin üretmiş oldukları karbon sertifikalarını sosyal sorumluluk prensibi çerçevesinde satın almaktadırlar.

 

Eğitim Programı Kapsamı:

 

  1. Bölüm

Karbon ayak izi nedir, nasıl hesaplanır?
Çeşitli faaliyetlerin karbon ayak izleri
Karbon ayak izi nasıl azaltılır, hedefler?

II. Bölüm
Karbon ticareti nedir, nasıl yapılır?
Kimler karbon kredi alabilir, kimler satabilir?
Karbon kredi için tesis / faaliyet sertifikalandırması nasıl olur?
Türkiye’deki ve dünyadaki Karbon Kredisi ticareti nasıl gerçekleşiyor?

 

Eğitim Şekli: Online

 

Eğitim Tarihi: 27.11.2023. Saat: 10.30-12.30

 

 

Katılım için bağlantı:

BAĞLANTI İÇİN TIKLAYINIZ