Dil Seçiniz
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Ön Başvuru

Kayıt

Son gönderim tarihi: 16 Ekim 2023

Bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecektir. Sözlü sunum için kabul edilen bildiriler www.anisf.com internet sitesi yoluyla deklare edilecektir.

Araştırma makaleleri için sözlü bildiri özetinde; Başlık, Yazar isim/isimleri, Yazarların çalıştığı kurum ve/veya kurumlar şablonda gösterildiği gibi yazılmalıdır. Özet kısmı yazılırken çalışmanın amaçları, yöntem, bulgular, sonuç hakkında kısaca bilgi verilmeli ve en az üç en fazla beş adet anahtar Kelimeye yer verilmeli akabinde çalışmanın İngilizce adı ve özet kısımlarına değinilmelidir.

Araştırma makaleleri için sözlü bildirilerin son hali Başlık, Yazar isim/isimleri, Yazarların çalıştığı kurum ve/veya kurumlar, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Anahtar kelimeler, Kaynaklar başlıkları altında düzenlenmelidir. Çalışmalar için yöntem bölümünde etik kurul onayının alındığı belirtilmelidir.  Sözlü bildirilerde kişisel veriler yer alıyor ise gerekli izinlerin alındığı yöntem bölümünde belirtilmelidir.

  • Bildiri özetlerine ilişkin “Şablon”,  Yazım Kurallaır menüsünde sunulmuştur.
  • Sözlü bildirilerde yer alan yazar isimleri ve sıralamaları bildiri gönderim süresi dolduktan sonra değiştirilememektedir.
  • Sözlü bildirileri gerçekleştirecek yazarın toplantı için kayıt ücreti kaydının olması gerekmektedir.