Dil Seçiniz
WhatsApp
İletişim Bilgileri

SOSYAL POLİTİKA VE GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASPAG)

  • Anasayfa
  • SOSYAL POLİTİKA VE GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASPAG)

SOSYAL POLİTİKA VE GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASPAG)

SOSYAL POLİTİKA VE GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASPAG)

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASPAG)

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde sosyal ve göç alanlarında çalışmalar yapmak üzere 2017 yılında kurulan ASPAG, bugüne kadar birçok faaliyete imza atmıştır. Merkez, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan sosyal sorun alanlarını sosyokültürel, politik ve ekonomik gelişmelerle birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde ele almak üzere kurulmuştur. Bu çerçevede disiplinler arası kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, ASPAG’un faaliyet alanlarından bazılarını oluşturmaktadır.

Sosyal sorun alanlarından özellikle yoksulluk, göç, toplumsal cinsiyet, sağlık, çevre, eğitim ve barınma alanlarında uygulamalı araştırma projeleri geliştirmek Merkezin öncelikleri arasındadır. Akdeniz Üniversitesi’nin çeşitli birimleri ile işbirliği içerisinde planlanıp gerçekleştirilmek istenen eğitim faaliyetleri arasında lisans ve lisansüstü programlar bulunmaktadır. Yerel, ulusal ve uluslararası ortaklarla birlikte bilimsel toplantılar, sosyal etkinlikler ve eğitim programlarını kapsayan projeler geliştirmek de Merkezin çalışma alanlarına girmektedir. Bununla birlikte yayınlar yapmak, görsel ve işitsel eğitim materyalleri geliştirmek, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlar ve üniversitelerle işbirliği ağları kurmak ve ortak projeler gerçekleştirmek Merkezin öncelikli faaliyet alanlarına girmektedir.

Üniversite öğretim üyelerinden oluşan Yönetim Kurulu’nda Akdeniz Üniversitesinin birçok akademik biriminin temsil edilmesine özel özen gösterilmiştir. Ayrıca Merkezin araştırma ve uygulama alanlarında faaliyet gösteren, Üniversite içi ve dışından potansiyel paydaş konumundaki kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu, geniş yelpazede Merkez faaliyetlerine kurumsal destek sunmaktadır.

 

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL POLİTİKA VE GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASPAG)

SOSYAL POLİTİKA VE GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASPAG)